Soluppgång över hagar och kullar med betande boskap.

Soluppgång över hagar och kullar med betande boskap.