Digital samlingsplats för fångstområden

Under nästan ett års tid har projektet pågått, och i samband med relanseringen av nya sillsortimentet från Abba Gastronomi, öppnar också portarna till ett smartare sätt att hålla koll på aktuella fångstområden och fångstmetoder.

2019-08-29

Karta över fiskeområden i Nordostatlanten (FAO 27).

Det ställs ordentliga krav på att vi kan redovisa var råvaran i våra sjömatsprodukter är fångad och vilka metoder som använts. Detta är bestämmelser som ligger på EU-nivå och eftersom vi alltid strävar efter att upprätthålla en så hög kvalitet som möjligt, och samtidigt värna om haven och dess invånare, så är det också självklart att vi redovisar denna information för kunderna.

Genom att numera kunna hänvisa kunderna till en digital plattform (istället för att trycka informationen på förpackningen) kan vi snabbt uppdatera informationen och även berätta mer utförligt om de olika fångstområdena och de metoder som används.

orklafishingareas.com hittar nyfikna och intresserade kunder inom restaurang och storhushåll numera aktuell information om just detta.


Läs mer om

Abba Gastronomi.

Fångstområden och fångstmetoder.

Sortimentet från Abba Gastronomi.

Hur du planerar din egen klimatsmarta veckomeny.