Klimatmärkning

Vi har klimatberäknat våra recept och produkter, så att du enklare ska kunna göra kloka val när du handlar och planerar dina menyer.

Många olika rätter ståendes på en beige bakgrund. Ovanför dem syns en grön symbol som indikerar hur stor klimatpåverkan rätterna har.

Klimatberäknade recept

Vi har tagit fram en symbol som visar vilken klimatpåverkan ett måltidsrecept har, vilket vi hoppas ska underlätta för gemene man att bidra till en mer hållbar matkonsumtion.

Symbolen tittar fram på recepten i vår receptbank. I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Skapa din egen klimatberäknade meny

Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. Så för att ge ett exempel, ett recept som har klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, motsvarar således 30% av den dagliga CO2e-budgeten. Enkelt uttryckt – ett lägre procenttal innebär en lägre klimatpåverkan.

Testa att skapa en egen meny med vårt verktyg

Händer som lägger upp Lecora Grönsaksbiff Crispy Chili i ett bleck.

Klimatberäknade produkter

När vi räknar på hur en produkt påverkar klimatet tar vi med hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt***. Det innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas från alla dessa moment tas med i ekvationen och mäts i koldioxid-ekvivalenter**** (CO2e) per kg produkt.

Beräkning av "kluriga" produkter

Vissa produkter kan upplevas som klurigare att förstå hur de beräknas, såsom våra räkor i spad från Hållö. Eller produkter bestående av pulver, där du själv behöver tillsätta vätska. Räkorna är beräknade utifrån avrunnen vikt. Medan produkterna som består av pulver (exempelvis Ekströms nyponsoppa) är beräknade utifrån pulvrets klimatpåverkan. Detta gör det enklare att jämföra, då vi inte kan garantera vilken typ av vätska som tillsätts i slutändan (vilket har stor påverkan på klimatberäkningen).

Ha! Det var visst inte så klurigt att begripa ändå.

Exempel på råvarors klimatpåverkan

För att få kunskap kring hela bilden, är det viktigt att också förstå vad det är man faktiskt läser och ser. Nedan ser du därför några exempel på vad vanliga livsmedel har för klimatavtryck enligt RISE, för att du enklare ska kunna jämföra olika alternativ.

Värdena är hämtade från RISE Öppna listan – ett informationsmaterial för RISE Klimatdatabas för livsmedel som består av ett utdrag ur databasen med omkring 40 livsmedelsprodukter, samt information om klimatdatabasens metod och avgränsningar. Läs mer om RISE och se fler råvaror på deras lista via denna länk.

Maten vi äter har ca 4,2 kg CO2/kg i genomsnitt (uppskattning av RISE), och vi behöver halvera klimatutsläppen till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt FN:s Parisavtal.

Klimatavtryck, proteiner

Protein | Ursprung | Klimatavtryck, kg Co2e/kg | Räknebas

NÖTKÖTT | Sverige | 28 | Per kg benfritt kött, ej tillagat
KYCKLING | Sverige | 2,1 | Per kg benfritt kött, ej tillagat
LAX | Norge | 3,8 | Per kg filé, ej tillagat
SILL | Norge | 0,5 | Per kg filé, ej tillagat
KIKÄRTER | Italien | 0,9 | Per kg, torkade
LINSER | Sverige | 0,3 | Per kg, torkade

Klimatavtryck, kolhydrater

Kolhydrat | Ursprung | Klimatavtryck, kg CO2e/kg | Räknebas

POTATIS| Sverige | 0,1 | Per kg oskalad potatis
SPAGHETTI | Sverige | 0,8 | Per kg okokt spaghetti
HAVRERIS | Sverige | 0,7 | Per kg okokt havreris
JASMINRIS | Thailand | 3,1 | Per kg okokt ris
MJUKT BRÖD, VETE | Sverige | 0,5 | Per kg bröd
KNÄCKEBRÖD, RÅG | Sverige | 0,3 | Per kg knäckebröd

Förklaringar kring vår klimatmärkning

* Beräkningarna för recept omfattar produktion av råvaror, transporter och förädling till färdig produkt. Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter. Vi har företrädesvis valt svenskt ursprung för råvaror när det finns tillgängligt i klimatdatabasen. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan bl.a. beroende på hur produktionen av råvaror har gått till. Därför ska man se klimattalet för en måltid som ett ungefärligt mått på klimatpåverkan.

** Källa: Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.

*** Beräkningarna för våra produkter baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan beroende på hur och var en råvara produceras och därför ska du se uträkningarna som ungefärliga.

****Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas m.fl. vägs samman till det som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Generellt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och lustgas från marken när den odlas

Fler delar av vårt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet är något som genomsyrar hela Orkla. En stor del av alla klimatutsläpp relateras till mat och som en av Sveriges största livsmedelsproducenter är det viktigt att vi ta vårt ansvar.​

Vår plattform för framtidens hållbara och hälsosamma mat. Genom event, webinar, koncept, produkter och samarbeten hoppas vi uppnå en bättre och godare värld. Tillsammans.

Orkla FoodSolutions tar ett aktivt ansvar för att minska matsvinnet – en av de största miljöbovarna. Och en av de mest onödiga. Vi försöker även hjälpa restauranger och storkök att minska sitt eget matsvinn.

Genom att erbjuda ekologiska produkter hjälper vi dig att uppnå dina ekologiska mål. Samtidigt som du serverar god och näringsriktig mat som dina gäster kan lita på.