Klimatberäknade recept och produkter

Orkla FoodSolutions logga för vår klimatsmarta menyplanerare.
Orkla FoodSolutions logga för vår klimatsmarta menyplanerare.

KLIMATBERÄKNADE RECEPT

Vi har tagit fram en speciell symbol som visar vilken klimatpåverkan ett måltidsrecept har, vilket vi hoppas ska underlätta för gemene man att bidra till en mer hållbar matkonsumtion.

Symbolen tittar fram när du skapar din veckomeny på vår receptsida. I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Bricka med burgare och tillbehör under konceptet Fast Fusion Friday, från Orkla FoodSolutions.
Bricka med burgare och tillbehör under konceptet Fast Fusion Friday, från Orkla FoodSolutions.

SKAPA DIN EGEN KLIMATBERÄKNADE MENY

Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. Så för att ge ett exempel, ett recept som har klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, motsvarar således 30% av den dagliga CO2e-budgeten.

Enkelt uttryckt – ett lägre procenttal innebär en lägre klimatpåverkan.

SKAPA DIN EGEN VECKOMENY

Närbild på sortiment från Orkla.
Närbild på sortiment från Orkla.

KLIMATBERÄKNADE PRODUKTER

När vi räknar på hur en produkt påverkar klimatet tar vi med hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt***. Det innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas från alla dessa moment tas med i ekvationen och mäts i koldioxid-ekvivalenter**** (CO2e) per kg produkt. För att göra produkterna i vårt storhushållssortiment jämförbara med andra och varandra, har vi valt att inte ta med emballagen i beräkningarna.

* Beräkningarna för recept omfattar produktion av råvaror, transporter och förädling till färdig produkt. Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2-1.5) och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter. Vi har företrädesvis valt svenskt ursprung för råvaror när det finns tillgängligt i klimatdatabasen. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan bl.a. beroende på hur produktionen av råvaror har gått till. Därför ska man se klimattalet för en måltid som ett ungefärligt mått på klimatpåverkan.

** Källa: Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.

*** Beräkningarna för våra produkter baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan beroende på hur och var en råvara produceras och därför ska du se uträkningarna som ungefärliga.

****Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas m.fl. vägs samman till det som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Generellt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och lustgas från marken när den odlas.