Klimatberäknade recept

Orkla FoodSolutions logga för vår klimatsmarta menyplanerare.
Orkla FoodSolutions logga för vår klimatsmarta menyplanerare.

Vi har tagit fram en speciell symbol som visar vilken klimatpåverkan ett måltidsrecept har, vilket vi hoppas ska underlätta för gemene man att bidra till en mer hållbar matkonsumtion.

Symbolen tittar fram när du skapar din veckomeny på vår receptsida. I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Bricka med burgare och tillbehör under konceptet Fast Fusion Friday, från Orkla FoodSolutions.
Bricka med burgare och tillbehör under konceptet Fast Fusion Friday, från Orkla FoodSolutions.

Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. Så för att ge ett exempel, ett recept som har klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, motsvarar således 30% av den dagliga CO2e-budgeten.

Enkelt uttryckt – ett lägre procenttal innebär en lägre klimatpåverkan.

SKAPA DIN EGEN VECKOMENY

* Beräkningarna omfattar produktion av råvaror, transporter och förädling till färdig produkt. Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2-1.5) och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter. Vi har företrädesvis valt svenskt ursprung för råvaror när det finns tillgängligt i klimatdatabasen. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan bl.a. beroende på hur produktionen av råvaror har gått till. Därför ska man se klimattalet för en måltid som ett ungefärligt mått på klimatpåverkan.

** Källa: Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.