Klimatberäknade recept och produkter

Vi har klimatberäknat våra recept och produkter, så att du enklare ska kunna göra kloka val när du handlar och planerar dina menyer. Har du fler tips på hur vi kan hjälpa till att underlätta din vardag, så tveka inte att höra av dig.

Orkla FoodSolutions logga för vår klimatsmarta menyplanerare.
Orkla FoodSolutions logga för vår klimatsmarta menyplanerare.

KLIMATBERÄKNADE RECEPT

Vi har tagit fram en speciell symbol som visar vilken klimatpåverkan ett måltidsrecept har, vilket vi hoppas ska underlätta för gemene man att bidra till en mer hållbar matkonsumtion.

Symbolen tittar fram när du skapar din veckomeny på vår receptsida. I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Närbild på menyvplaneringsverktyg med Fyra skånska gryn.
Närbild på menyvplaneringsverktyg med Fyra skånska gryn.

SKAPA DIN EGEN KLIMATBERÄKNADE MENY

Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. Så för att ge ett exempel, ett recept som har klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, motsvarar således 30% av den dagliga CO2e-budgeten.

Enkelt uttryckt – ett lägre procenttal innebär en lägre klimatpåverkan.

SKAPA DIN EGEN VECKOMENY

Produkter från Orkla med klimatberäkning bestående av grön cirkel med vit text..
Produkter från Orkla med klimatberäkning bestående av grön cirkel med vit text..

KLIMATBERÄKNADE PRODUKTER

När vi räknar på hur en produkt påverkar klimatet tar vi med hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt***. Det innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas från alla dessa moment tas med i ekvationen och mäts i koldioxid-ekvivalenter**** (CO2e) per kg produkt.  För att göra produkterna i storhushållssortimentet jämförbara med andra beräkningar, som i branschen till stor del baseras på RISE klimatdatabas, är emballagen ej medräknade. Detsamma gäller för klimatberäkningar av recept och menyer.

Stor räkmacka gjord på handskalade räkor från Hållö.
Stor räkmacka gjord på handskalade räkor från Hållö.

BERÄKNING AV LITE "KLURIGA" PRODUKTER

Vissa produkter kan upplevas som klurigare att förstå hur de beräknas, såsom våra räkor i spad från Hållö, och samtliga produkter bestående av pulver, där du själv behöver tillsätta vätska.

Räkorna är beräknade utifrån avrunnen vikt, och produkterna som består av pulver (exempelvis Ekströms mousse eller nyponsoppa) är beräknade utifrån pulvrets klimatpåverkan. Detta gör det enklare att jämföra, då vi inte kan garantera vilken typ av vätska som tillsätts i slutändan (vilket har stor påverkan på klimatberäkningen).

Ha! Det var visst inte så klurigt att begripa ändå.

Kock som lägger upp mat, samt inforuta med RISE klimatskala.
Kock som lägger upp mat, samt inforuta med RISE klimatskala.

TA HJÄLP AV RISE KLIMATSKALA I RESTAURANGEN

RISE har släppt en klimatskala för måltider, där syftet är att underlätta förståelsen för vad som är en klimatsmart måltid till lunch eller middag. På ett väldigt enkelt vis kan du som restaurangägare göra det enkelt för gästerna att välja mer klimatvänliga alternativ. Naturligtvis kan du även applicera deras metod på vår egen receptbank som är full med klimatberäknade recept.

LÄS ARTIKEL OM RISE KLIMATSKALA

BYGG DIN KLIMATBERÄKNADE VECKOMENY MED VÅRA RECEPT

LÅT OSS BJUDA PÅ NÅGRA EXEMPEL

För att få kunskap kring hela bilden, är det viktigt att också förstå vad det är man faktiskt läser och ser.

Här ser du därför några exempel på vad vanliga livsmedel har för klimatavtryck enligt RISE, för att du enklare ska kunna jämföra olika alternativ.

Värdena är hämtade från RISE Öppna listan – ett informationsmaterial för RISE Klimatdatabas för livsmedel som består av ett utdrag ur databasen med omkring 40 livsmedelsprodukter, samt information om klimatdatabasens metod och avgränsningar. Läs mer om RISE och se fler råvaror på deras lista via denna länk.

Maten vi äter har ca 4,2 kg CO2/kg i genomsnitt (uppskattning av RISE), och vi behöver halvera klimatutsläppen till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt FN:s Parisavtal.

PROTEINER

PROTEIN | Ursprung | Klimatavtryck, kg CO2e/kg | Räknebas

NÖTKÖTT | Sverige | 28 | Per kg benfritt kött, ej tillagat

KYCKLING | Sverige | 2,6 | Per kg benfritt kött, ej tillagat

LAX | Norge | 6,1 | Per kg filé, ej tillagat

SILL | Norge | 0,8 | Per kg filé, ej tillagat

KIKÄRTOR | Kanada | 0,6 | Per kg, torkade

LINSER | Kanada | 0,5 | Per kg, torkade

KOLHYDRATER

KOLHYDRAT | Ursprung | Klimatavtryck, kg CO2e/kg | Räknebas

POTATIS| Sverige | 0,1 | Per kg oskalad potatis

SPAGHETTI | Sverige | 0,8 | Per kg okokt spaghetti

MATVETE | Sverige | 0,5 | Per kg okokt matvete

JASMINRIS | Thailand | 3,1 | Per kg okokt ris

MJUKT BRÖD, VETE | Sverige | 0,5 | Per kg bröd

KNÄCKEBRÖD, RÅG | Sverige | 0,3 | Per kg knäckebröd

MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Soluppgång över hagar och kullar med betande boskap.
Soluppgång över hagar och kullar med betande boskap.

Att arbeta med hållbarhet är något som genomsyrar hela Orkla och är alltid med på agendan oavsett vilka frågor det rör sig om. En tredjedel av svenska hushålls klimatutsläpp relateras till mat och som en av Sveriges största livsmedelsproducenter är det viktigt att vi är med och tar vårt ansvar, samtidigt som vi hjälper våra kunder att nå sina egna mål och hållbarhetsambitioner.

LÄS MER OM VÅRT ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSARBETE

LÄS MER OM VÅRT ARBETE FÖR MINSKAT MATSVINN

* Beräkningarna för recept omfattar produktion av råvaror, transporter och förädling till färdig produkt. Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2-1.7) och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter. Vi har företrädesvis valt svenskt ursprung för råvaror när det finns tillgängligt i klimatdatabasen. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan bl.a. beroende på hur produktionen av råvaror har gått till. Därför ska man se klimattalet för en måltid som ett ungefärligt mått på klimatpåverkan.

** Källa: Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.

*** Beräkningarna för våra produkter baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan beroende på hur och var en råvara produceras och därför ska du se uträkningarna som ungefärliga.

****Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas m.fl. vägs samman till det som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Generellt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och lustgas från marken när den odlas.