Nu klimatdeklarerar vi över 500 produkter för storkök

Sedan tidigare har vi över 700 klimatberäknade recept i vår receptbank. Dessa hjälper restauranger och storkök, inom både offentlig och privat sektor, att skapa klimatsmarta veckomenyer. Och numera hittar du alltså även våra enskilda produkters klimatdeklarationer i vår produktdatabas.

2020-11-09

Kockarm som sträcker sig in och lägger en Anamma Vegokorv istekpanna, samtidigt som det syns en klimatmärkning i ovankant.

Bakgrunden till att vi tagit fram dessa märkningar, är helt enkelt för att vi vill vara så transparenta som möjligt och underlätta för alla våra kunder att göra så medvetna val som möjligt, inte minst för klimatets skull.

“Det vi äter står för ungefär en tredjedel av klimatavtrycket från vår konsumtion och det finns ett ökande intresse från restauranger för att minska klimatpåverkan från mat, både bland aktörer inom den privata och offentliga sektorn. Med denna satsning hoppas vi kunna underlätta för det”, säger Ellinor Persson, marknadschef på Orkla FoodSolutions.

Beräkningen av klimatavtrycket innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Beräkningarna baseras dels på det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter. För att underlätta jämförelser med andra produkter, mäts själva avtrycket i koldioxidekvivalenter per kilo.

“Vi vill inte komma med några pekpinnar, utan bara dela med oss av den kompetens och data vi har eftersom kunskap är ett viktigt verktyg om man vill göra skillnad för klimatet. Jag hoppas att klimatavtrycket snart ska anses vara lika viktig och självklar information som näringsinnehållet”, säger Ellinor Persson.


Vidare läsning

Next is Now – vår plattform kring framtidens mat.

Klimatsmarta temaveckor med Fast Fusion Climate Week.

Planera och skapa din egen klimatsmarta veckomeny.

Sök efter produkt i vår produktdatabas.

Läs pressutskick från Orkla.