Next is Now – Good Morning: Covid-19 och mattrenderna

16 juni 2020 bröt vi på Orkla FoodSolutions ny mark när vi genomförde vårt allra första webinar. Den pågående pandemin fick av naturliga skäl stort fokus under detta första program.

Next is Now – Good Morning: Covid-19 och mattrenderna

16 juni 2020 bröt vi på Orkla FoodSolutions ny mark när vi genomförde vårt allra första webinar. Den pågående pandemin fick av naturliga skäl stort fokus under detta första program.

Sara Westerlin, Customer Activation Manager på Orkla FoodSolutions, var programledare denna morgon och till sin hjälp hade hon vår Sälj- och Marknadskoordinator Oskar Gaute, som agerade moderator med koll på tittarfrågorna som kom in.

Lennart Wallander från Food & Friends, Lovisa Madås från AGFO och omvärldsanalytikern Ingela Stenson var med som expertpanel denna morgon och delade med sig av sina spaningar och svar kring morgonens två huvudfrågor:

  • Hur påverkar Covid 19-krisen mattrenderna och framtidens mat?
  • Vad skall vi alla ta för actions för att driva vidare våra verksamheter?

Kortfattat förklarade Sara för tittarna att det faktiskt kan pågå två kriser parallellt med varandra, men att samtalet om hållbar och hälsosam mat INTE får avstanna. Även om Sverige på många sätt tvärnitat under de senaste månaderna, kan vi samtidigt se att det blivit ett stort fokus på mat och livsmedel under den här perioden.

Hela restaurangbranschen och besöksnäringen har vänts upp-och-ner, men under samma period har vi fått se oerhört kreativa lösningar som fått många restauranger att faktiskt lyckas vända skutan och hålla sig flytande.

”Ingen vet vad som finns på andra sidan än, men oavsett vilket, så är vi övertygade om att vi ska lyckas lösa detta. Tillsammans.”, peppade Sara.

Hur påverkar Covid-19-krisen mattrenderna och framtidens mat?

Lennart menade att hållbarhet, hälsa och lokalproducerat är sådant som nämnts på många håll den senaste tiden. Vi är även inne i ett proteinskifte där vi går mot grönare alternativ, samtidigt som snacking och take away är andra exempel på starka trender just nu.

”Det svenskproducerade slår rekord. Det var starkt redan innan, men nu får det flera argument kring sig.”, slår Ingela fast.

Hon fortsatte att resonera kring självförsörjning och lokalproducerat som har fått stort fokus idag. I framtiden kommer alla att fråga var maten kommer ifrån, detta gäller både för restauranger och vid serveringar till skolbarn och mot äldre.

”Någon tryckte på en pausknapp med Corona, så att vi fick tid att tänka. Och det verkar som att det behövs.”, avrundade Ingela.

Sara hälsar på webinardeltagare via en laptop.
Sara hälsar på webinardeltagare via en laptop.

Diskussionerna kring hållbarhet verkar ha tagit paus. Vilka diskussioner får vi se efter pandemin?

”Hållbarhetsfrågan har inte försvunnit bara för att vi är mitt i en pandemi.” sade Lovisa. ”Matsvinnet och koldioxidhalten ökar, så detta är frågor som vi måste ta tag i.”

“Vi bytte Greta mot Anders ett tag. Men hon kommer nog tillbaka.”, menade Ingela.

Expertpanelen diskuterade även kring bristen på svenska råvaror och vikten av att fokusera på ekonomisk hållbarhet framöver. Restaurangerna behöver också ha bättre buffertar i framtiden.

Ingela resonerade vidare kring hälsotrenden och menade att hälsofrågan åkte ut med badvattnet när hållbarheten kom, trots att de i allra högsta grad hör ihop. Men nu börjar det komma tillbaka igen. Inte minst hur vi tänker kring hygien. Den funktionella hälsan är på frammarsch och blir väldigt viktig. Vi kommer också att ställa enorma krav på maten framöver, förmodligen inte helt rimliga krav.

Lennart instämde i mycket av det Ingela sade, och utöver maten så kommer träning och sömn att få ett större fokus. Vi kommer att få se en utveckling av egenskaperna för vissa livsmedel, likt den utveckling vi sett på juicer som utlovar alla möjliga underverk.

”Varför skulle inte detta kunna fortsätta på sallader, glass eller till och med drinkar?”, frågade han sig.

Vidare så kommer trenderna inte bara att handla om VAD vi äter, utan även HUR. Kontaktlös betalning, och kanske även beställning, blir alltmer standard då vi vill undvika direktkontakt med andra i möjligaste mån. Servisen kommer att bistå med råd och tips, men mycket kan vi klara utan direktkontakt.

«

Corona är ingången för robotar.

Ingela Stenson.
Ingela Stenson live via länk.

Den vegetariska trenden i städerna kontra på landsbygden

Under nästa programpunkt hann Oskar lyfta fram två olika tittarfrågor som kommit in. Den första handlade om att den vegetariska trenden må vara stor i städerna, men på landsbygden och mindre orter möter man fortfarande motstånd och misstro. Tittaren var nyfiken på experternas tankar kring detta.

Lovisa förstod att det fanns en viss problematik idag, men trodde att skillnaderna kommer att minska i takt med att den vegetariska trenden och dess utbud fortsätter att öka.

Nästa fråga handlade om huruvida trenden med take away inom restauranger kommer att bestå även efter Covid-19.

Lennart påstod att restaurangerna blivit så duktiga på detta nu, att trenden kommer att bestå. Och det kommer att fortsätta i olika varianter där man kanske köper vissa ingredienser eller nästan färdiglagat, och lagar färdigt rätten hemma i det egna köket.

Lovisa inflikade att även utvecklingen av robotar som gör hemleveranser går snabbt framåt, vilket ytterligare kommer att underlätta för take away-trenden.

Lovisa Madås.
Lovisa Madås live via länk.

Bra start med mat: smak, vanor och presentation

Den andra frågeställningen kring vilka actions vi inom branschen behöver ta för att lyckas framöver, besvarades först av Lovisa.

”Det har aldrig varit viktigare att samlas och tillsammans dra lärdom av vad som hänt och det som händer. Gör det, och lägg det inte i en malpåse.”, säger hon bestämt. ”Det kommer att komma fler kriser och då måste vi vara förberedda.”

«

Reflektera tillsammans, lär och utvärdera, ta action, och förbered dig för nästa krisläge med affärsmodeller som är differentierade och kan ställas om.

Lennart spekulerade kring att det inte är en mänsklig rättighet att köpa en latte för 50 spänn. Framöver kommer det att dyka upp aktörer som serverar minst lika god mat och dryck till en billigare peng. Pris kommer att bli en viktig faktor i framtiden.

Ingela hoppas att vi ska hinna uppleva lite tillsammans-tid innan det är dags för nästa kris. Det kommer att bli som ett enormt ”ko-släpp” med en utomhus-boom. Så alla måste fundera kring hur vi kommer att vilja äta och umgås framöver. Måltids- och dryckeslösningar med take away har bara börjat. Man har också skämt bort folk med prispress, så att få tillbaka lönsamhet blir viktigt.

Storskalig tillverkning har också väldiga fördelar. Konsumenter tror ofta att småskaligt är det som räddar oss från klimatkris, men det finns många fördelar med att laga mat i stora kastruller. Här har företag inom foodservice en stor och viktig roll att spela.

Lennart Wallander.
Lennart Wallander live via länk.

Några avslutande ord om den vegetariska trenden

Oskar flikade därefter in att en tittare undrade hur experterna trodde att den vegetariska trenden skulle fortsätta efter Covid-19.

”Växtbaserat kommer att fortsätta växa, men det är besvärligt att de svenska råvarorna inte räcker till än. Det finns också ett glapp mellan bonden och livsmedelsindustrin, där man inte har möjlighet att göra i ordning råvarorna fullt ut än.”, svarade Ingela bestämt.

Hon resonerade sedan vidare kring en kommande premiumvåg inom växtbaserat, med olika segment inom kategorin. Men en klar förbättring överlag kommer troligen att ske.

Lennart svarade vidare att vi kommer att vilja ha ”renare” produkter i framtiden. Det räcker inte att komma med vilka ersättningsprodukter som helst, utan de måste vara så naturliga som möjligt. Resan mot clean eating och clean menus kommer att fortsätta.

Lovisa sade avslutningsvis att det från investerarnas sida absolut finns ett fortsatt intresse för växtbaserad mat. Hon såg också fram emot en diskussion i framtiden som handlar om vad som egentligen klassas som naturligt.

Sara flikade då in att det kommer fler webinars från Orkla FoodSolutions under hösten 2020, där just proteinskiftet kommer att vara huvudämnet i ett av dessa program.

Efter en väldigt snabb halvtimme slog klockan 09.00, och det var dags att avrunda morgonens webinar. Sara tackade alla medverkande och avslöjade att nästa program kommer att fokusera på hur Covid-19 påverkar hälsotrenderna. Ett högaktuellt och mycket spännande ämne.

”Tack för denna gång och ha en riktigt fin midsommar, så ses vi igen efter sommaren.”, hälsade Sara och Oskar på Orkla FoodSolutions.

Av: Thomas Adolfsson

Sara och Oskar framför dator och kamera.
Sara och Oskar framför dator och kamera.

Se webinar i efterhand

Mörkblå introruta till Next is Now - Good Morning
Play Video about Mörkblå introruta till Next is Now - Good Morning

Bilder från webinar

Dela med andra

Läs också…