Visita om besöksnäringens utmaningar

I en osäker period ville vi ta reda på vad Visita som bransch- och arbetsgivarorganisation kan göra för dig som driver företag inom besöksnäringen.

Visita om besöksnäringens utmaningar

I en osäker period ville vi ta reda på vad Visita som bransch- och arbetsgivarorganisation kan göra för dig som driver företag inom besöksnäringen.

Under den mörka hösten 2022 fick vi tillfälle att träffa Carl-Johan Swanson som är kommunikationschef på Visita.

Ann Rebenstam, Activation Team Manager på Orkla FoodSolutions, stämde träff med Carl-Johan för att söka svar på ett antal vanliga frågor som många i hotell- och restaurangbranschen ställer sig just nu.

Överst på er hemsida står det ”Vi hjälper företagare inom besöksnäringen”. Vad gjorde ni för dessa under Corona-pandemin?

Först och främst var det ett väldigt intensivt rådgivningsarbete där våra jurister i princip skulle kunna ha telefonjour dygnet runt. De fick exempelvis berätta om hur permitteringssystem fungerar och hur omställningsstödet ska sökas.

Men det var även ett stort påverkansarbete dels gentemot regering, riksdag och beslutsfattare, dels opinionsbildande, inte minst mot media.

Vad bidrog Visita till för ekonomiska stöd under pandemin?

De ekonomiska stöden som kom var åtgärder som Visita på ett tidigt stadium sa behövdes. Sen var de i sin utformning och handläggning långt ifrån perfekta. Men jag vågar påstå att det hade blivit värre om inte vi hade varit med och påverkat. Vi arbetade för att de skulle anpassas mer för just vår näring.

Idag sitter många hotell, restauranger och caféer i en ekonomisk tång: dels minskad efterfrågan, dels ökade kostnader. Finns det några liknande stöd att söka som under pandemin?

Det som mest liknar ett stöd är det elstöd som regeringen presenterat. Ett tag verkade det som att det bara skulle rikta sig mot privatpersoner, men nu ska det även gälla företag. Vilket är något vi på Visita har arbetat väldigt hårt för.

Vad är ditt konkreta råd till en krog i Helsingborg som ska hantera drastiskt höjda råvarukostnader med en dagskassa som är sinande?

Det är ju naturligtvis olika för olika företag, men jag skulle ge rådet att se över de kostnader man faktiskt kan påverka. Kontakta leverantörer och hyresvärdar för att försöka omförhandla avtalen men även se över sin personal så att man använder sin bemanning så effektivt som möjligt.

Många av era medlemsföretag har ju stora innestående skatteskulder från tiden med pandemin, när ska det betalas tillbaka?

Det ser lite olika ut för olika företag beroende på när man fick anstånden men generellt ska de börja betalas två år efter det att man fick anståndet och då har man en avbetalningsplan på tre år. Men jag är rätt säker på att den frågan kommer att bli aktuell igen för oss på Visita att driva, eftersom återbetalningstiden skulle behöva förlängas ytterligare.

Finns det någon chans att driva frågan till en avskrivning av skatteskulderna, för att få behålla ett svenskt krogliv?

Som sagt kommer frågan att återaktualiseras både vad gäller förlängda anstånd och eventuella avskrivningar men vi måste också vara realistiska i våra krav och förhoppningar.

Det råder också stor brist på kompetent personal i branschen, vad gör ni på Visita för att underlätta detta?

I mångt och mycket handlar det om att öka attraktiviteten, både i själva näringen men även i utbildningarna. Vi är ju engagerade i utbildnings-Sverige inte minst genom att försöka vara med och se över utformningen av inte minst gymnasieutbildningar.

Att vara med i Visita är ett tecken på att man är ett schysst företag med bra villkor och kollektivavtal och ju fler schyssta aktörer det finns desto mer ökar attraktiviteten i branschen.

Se hela intervjun med Carl-Johan Swanson

Ann Rebenstam intervjuar Carl-Johan Swanson.
Play Video about Ann Rebenstam intervjuar Carl-Johan Swanson.

Dela med andra

Läs också…