Next is Now – Good Morning: Fokus hälsosamma matvanor

Pandemier eller inte, frågorna kring hälsa låter inte vänta på sig. Kanske är de till och med ännu viktigare och mer aktuella än någonsin tidigare.

Next is Now – Good Morning: Fokus hälsosamma matvanor

Pandemier eller inte, frågorna kring hälsa låter inte vänta på sig. Kanske är de till och med ännu viktigare och mer aktuella än någonsin tidigare.

Se Next is Now - Good Morning #02 Fokus hälsa och matvanor i spåren av Covid-19

Sara Westerlin och Oskar Gaute under sändning av webinar.
Play Video about Sara Westerlin och Oskar Gaute under sändning av webinar.

Den 18 september 2020 valde vi därför att ha just hälsan kopplat till maten i fokus, när vi körde vårt andra morgonwebinar med Next is Now: Good Morning.

I vanlig ordning var det Sara Westerlin, Customer Activation Manager på Orkla FoodSolutions, som var programledare, och till sin hjälp hade hon Sälj- och Marknadskoordinator Oskar Gaute, som agerade moderator och höll koll på tittarfrågorna som kom in.

Denna morgon var det stort fokus på hälsosamma vanor. Inte minst gällande mat, men även rörelse och mycket annat kopplat till vår hälsa. Experterna som deltog var Maria Biörklund Helgesson (Högskolan i Kristianstad) och Mai-Lis Hellénius (Karolinska Institutet). Båda med stor erfarenhet och kunskap inom detta område.

Frågorna vi ställde oss denna morgon var följande:

  • Vad säger forskningen om hur hälsan påverkas av att äta mer grönt och mindre kött?
  • Går det att äta sig till ett bättre immunförsvar, och i så fall vad ska man äta?
  • Hur utvecklas hälsotrenden i spåren av Covid-19?
  • Kommer svenska folket vilja äta mer hälsosamt för att vara mer motståndskraftiga för framtida pandemier?

Efter en kort introduktion av dagens samtalsämne, och ett konstaterande kring hur viktiga dessa frågor är inför framtiden, så inledde Sara med att presentera dagens två expertgäster. Samtidigt passade hon på att fråga dem hur de egentligen ser på det här med så kallad hälsosam mat.

Vad är hälsosam mat?

Maria inledde med att addera fler färger till det gröna, nämligen röd, orange och gul. Grönsaker, baljväxter, frukt och grönt måste få ta största delen av våra tallrikar, enligt henne.

“Att äta hälsosamt är att ha en plan. Numera äter vi mycket ad hoc, men man måste tänka till för att få ihop matpyramiden. Ha en plan för dagen eller veckan.”, menar Maria. “Det gäller inte bara själva livsmedlen, utan hela tänket kring maten.”

Mai-Lis är också stor förespråkare av matpyramiden och tycker att den är vacker, precis så som mat också ska vara. Hon sa dessutom att det är viktigt att maten både ser fin ut och att den smakar gott.

Vidare så resonerade hon kring att matpyramiden faktiskt är väldigt tillåtande. Det finns plats för allt, till och med lite socker på toppen, men den vilar på en grön bas som också är fylld av motion och rörelse.

“Troligen finns det inget annat däggdjur som behöver ät så varierat som människan. Därför måste vi också röra på oss en hel del för att inte bli överviktiga och feta.”, menar Mai-Lis.

Matpyramiden som tecknad affisch under konceptet Hälsa på Maten.

Äter vi som vi borde?

Sara var enig om att pyramiden är vettig och att en balanserad och flexitarisk kost är vägen framåt. Men hon ställde samtidigt frågan om vi, svenska folket, äter på detta sätt idag?

Både Maria och Mai-Lis var överens om att matpyramiden tyvärr står nästan rakt upp och ner idag, men det finns flera faktorer som spelar in. Mai-Lis pratade om att det finns klyftor och stora skillnader mellan olika grupper. Kvinnor äter till exempel i större utsträckning mer hälsosamt än män, men det finns också skillnader gällande utbildningslängd och om man bor i en stad eller på landsbygden.

Maria lade till fler faktorer såsom ekonomi och hur länge man bott i landet, då nyanlända kan ha svårt att ta till sig dessa budskap på grund av bland annat språkbarriärer.

“Vi utsätts för så många budskap varje dag, och även om detta är ett enkelt budskap, så är det svårt att veta vad som gäller när vi får ta del av så många motstridiga budskap.”, resonerade Maria.

Vad säger forskningen om att hälsan påverkas av att äta mer grönt?

“Varje dag kommer ny forskning, så vår kunskap kring detta är ganska god. Vi vet saker nu med mycket större säkerhet än för bara fem år sedan. Vi vet att basen i pyramiden, med alla dessa livsmedel, är bra för hälsan i stort.”, berättade Mai-Lis.

Hon utvecklade detta vidare genom att låta tittarna få veta att dessa livsmedel, och detta matmönster som pyramiden står för, hjälper till att motverka bland annat Typ 2-Diabetes, demens, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

«

Istället för att prata om enskilda vitaminer och mineraler, så behöver vi prata om just matmönster.

“Det behövs inte göras stora förändringar.”, enligt Maria. “Istället handlar det om små förändringar i vardagen som får stora effekter.”

Experterna verkade också överens om att en stor svårighet är att nå ut med budskapen och kunskapen. Vi måste börja tidigt i skolåldern, och det får inte vara tal om pekpinnar eller förbud.

“Maten måste vara så god att man inte behöver välja mellan gott eller nyttigt.”, flikade Sara in.

“Det är få som är inne och kollar på livsmedelsverkets rekommendationer. Budskapet och guidningen måste ut där folket är när de tar sina beslut.”, sa Maria.

Tittarna fick också möjlighet att skicka in sina frågor, och en som ställdes då vara huruvida vi får i oss allt det protein vi behöver, om vi byter kött mot ersättningsprodukter?

Mai-Lis sa då att den som äter bönor, ärtor, linser och kanske fisk, definitivt får i sig det protein som behövs. Vi ska äta mer baljväxter, och mängden protein är sällan ett problem i vår del av världen.

“Plockar du bort fisken så behöver du vara lite mer påläst.”, menade Mai-Lis. “Vi är allätare och måste inte plocka bort köttet helt, men vi behöver justera balansen.”

En annan fråga som kom in gällde vad som är viktigt att tänka på utöver de riktlinjer som finns kring mat? Maria menade att motion hade vi redan varit inne på, men även sömn och stress är viktiga faktorer som påverkar vår hälsa.

Mai-Lis Hellénius deltar via länk i ett webinar.

Har Covid-19 påverkat vår vilja att bli mer hälsosamma?

Efter en kort film där Next is Now-experterna ger sin syn på saken, så stämde Mai-Lis in att hon trodde att pandemin fört med sig möjligheten för lite eftertanke. Hur lever vi våra liv egentligen och hur står det till med hälsan?

Mai-Lis fortsatte sitt resonerande och menade att kunskapsnivån om enskilda komponenter ökar, men vi måste också börja titta på matmönstret och pyramiden.

Hon var hoppfull att detta var något som skulle hålla i sig, och att vi alla väljer lite mer hälsosamma alternativ och matvanor framöver.

Går det att äta sig till ett bättre immunförsvar?

“Ju bättre skick vi är i, desto bättre möjligheter har vi att stå emot bland annat infektionssjukdomar.”, sa Maria. “Pandemin har slagit hårt mot de som är äldre och sköra, samt mot överviktiga, men det finns naturligtvis inga garantier för någon.”, fortsatte hon.

“Vi pratar på gruppnivå och får inte skuldbelägga individer som råkar bli sjuka ändå, även om de lever så kallade “perfekta liv”, men vi ökar förutsättningarna att hålla oss friska om kroppen är i bättre status.”, tillade Maria till sitt tidigare resonemang.

Hur ska vi ta oss an detta och lösa frågan?

“Vi måste kroka arm med varandra och få bättre stöd, inte minst i butikerna eller var dessa beslut nu fattas.”, fastslog Mai-Lis. “Vi måste avledas från godishyllorna, men inte med pekpinnar och förbud. Det krävs bara små justeringar. Samtidigt måste vi sprida kunskapen, för har vi den så blir besluten inte lika svåra.”

Maria tillade att det finns många förståsigpåare i debatten, men att det trots allt finns en enighet kring vad som är bra. Dock finns det ett problem med att nå igenom bruset till de som behöver kunskapen.

“Vi som forskar måste göra detta tillsammans med livsmedelsproducenter samt hälso- och sjukvården. Arbeta mer förebyggande.”, fortsatte hon.  “Vi som vet vad som finns i grönkål behöver kroka arm med de som jobbar med beteende. Det räcker inte att vi basunerar ut kunskap om olika livsmedel.”

Maria tyckte också att det här med “nudging” är något vi borde jobba mer med. Underlätta och “knuffa” folk i rätt riktning.

«

Kundvagnarna borde ha olika fack, det ena fyller man med grönsaker.

Maria Biörklund Helgesson deltar i webinar via länk.

Tips för vad vi alla kan göra för att sprida kunskapen om hälsosammare kostvanor och livsstil

“All vår kunskap måste bli bättre.”, påstod Mai-Lis. “Kunskapen måste igenom bruset av halvsanningar och lögner. Jobba med politiker, livsmedelsföretagen, skolorna, och så vidare. Vi måste passera väggen av osäkerhet och motsägelsefulla rykten.”

Maria sa att ohälsa kostar samhället en stor summa pengar, så det behöver belysas på högsta politisk nivå. Och göras insatser för att jobba förebyggande.

“Vi skulle behöva friskvårdscentraler.”, tyckte Maria. “Det finns sjukhus och gym, och många är vi som prioriterar en del av vår ekonomi på vår hälsa, men de som inte har råd att göra detta borde erbjudas lösningar som inte slår mot ekonomin. Kanske justera i skatter och moms på mat. Hälsosam mat får inte vara dyr.”

En tittare önskade hjälp med hur de skulle förklara för föräldrar, att den mat barnen serveras i skolan, faktiskt är näringsrik.

Mai-Lis svarade då återigen att kunskapen måste spridas och allas kunskapsnivå måste höjas. Kanske ska det tas upp i föräldragrupper? “Därför är initiativ som detta, Next is Now, ett steg i helt rätt riktning.”, enligt Mai-Lis.

“Vi måste våga lita på vår egen kunskap och de beslut vi tar. Det finns så många åsikter och budskap där ute, så det är lätt att man annars blir ett offer för starka och personliga trender.”, resonerade hon vidare.

«

Kunskapsförmedling – vidareutbildning, vidareutbildning, vidareutbildning.

Maria tycker inte att vi ska använda lagar och förbud för att leda alla i denna riktning. “Det finns redan bra ramverk inom den offentliga måltiden, så vi ska inte gå in och förbjuda med lagar.”, sa hon.

Slutligen var det en tittare som undrade hur de skulle få barnen att äta upp?

“Visa att grönsaker är gott. Sitt tillsammans. Gör det kul och trevligt att äta.”, föreslog Mai-Lis. “Testa nya smaker och låt de vuxna vara förebilder och visa hur trevligt och gott det är med mat.”

Väck nyfikenheten att prova. Barn är av tradition misstänksamma mot nytt, men skapa ett smakbord med provskedar i skolrestaurangen där de får testa.” tyckte Maria.

Både Maria och Mai-Lis ansåg också att maten och hälsan borde få en större plats i den övriga skolundervisningen. De tyckte att skolmaten inte får bli en servicefunktion vid sidan om, utan ska inkorporeras i undervisningen då det passar in i alla ämnen från kemi och biologi, till matematik och språk.

«

Jobba mer med måltidspedagogik.

Vid denna tiden så började det bli dags att avrunda. Sara tackade experterna och deltagarna så mycket för deras medverkan, och uppmanade samtidigt alla att hålla koll på hemsidan och i sociala medier framöver.

Dels för att det snart kommer nya möjligheter att anmäla sig till nästa webinar och läsa svar på de frågor som inte hann tas upp i dagens program, men också för att ta del av alla  konceptlösningar vi har på Orkla FoodSolutions hemsida. Samt för att spana in våra kontaktuppgifter och höra av sig omedelbart, så att vi kan jobba vidare med framtidens mat, tillsammans.

Av: Thomas Adolfsson

Sara Westerlin och Oskar gaute sänder webinar medan Ann Rebenstam sitter som moderator.

Dela med andra

Läs också…