Så får skolorna matsvinnet att försvinna

År 2030 ska minst 80% av det som hamnar på skoltallriken i Göteborg vara ekologiskt, svinnet ska minska till max 30 gram per huvudmål och CO2 ska ha minskat till max 0,5 kg. Ett stadsområde sätter dock ribban än högre än så.

År 2030 ska minst 80% av det som hamnar på skoltallriken i Göteborg vara ekologiskt, svinnet ska minska till max 30 gram per huvudmål och CO2 ska ha minskat till max 0,5 kg. Ett stadsområde sätter dock ribban än högre än så.

Christina Linnerhag är enhetschef i det som kallas ”Centrum 2” i Göteborg och har varit engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor sedan 2006. Hon har bland annat varit med och tagit fram det som idag kallas Göteborgsmodellen. En vägledare för hur du jobbar för att minska svinn i offentliga kök.

Vi pratade med Christina om vägen mot ett mer hållbart skolkök och att få matsvinnet att försvinna.

Ni har mål att uppfylla till år 2030, men hur ser det ut i år?

Beslutet är att vi ska servera minst 50% ekologiskt på alla skolor i Göteborg i år. Men vi i centrum har vi beslutat att vi ska nå upp till 65% ekologiskt och CO2 ska nå 0,65 kg per huvudmåltid. Vi som har skola och förskola behöver dessutom minska mer eftersom det är svårt för äldreomsorgen att nå dessa mål, då man arbetar med gamla som inte alltid har aptit.

Vilken är den största utmaningen för att minska matsvinn?

Får man alla med på tåget så fungerar det bra i kök som lagar egen mat, eller mottagningskök där man har möjlighet att frysa in och kyla ner. Men i serveringskök är det svårt och det är en stor utmaning, liksom tallrikssvinnet.

Du var med och tog fram Göteborgs-modellen, hur jobbar ni för att minska matsvinn?

När det gäller matsvinn jobbar vi med Göteborgs-modellen som var klar 2016 och som fokuserar på svinnet i köket. I alla steg i måltidsprocessen så finns det åtgärder du kan göra, från när du planerar menyn och gör inköp till när du lagar maten. Även Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för minskat svinn som inkluderar tallrikssvinnet från gästen.

Har du något tips på hur man kommer igång med att minska sitt matsvinn?

Gå inte in i detalj utan mät kök, servering och tallrik, och mät varje dag. Man tror det är jobbigt, men vi har lyckats i princip alla kök i Göteborg. Det blir en vana. Vi räknar alla tallrikar och mäter svinnet varje dag. Gå in och sök på Göteborgs-modellen, och titta på handboken för minskat matsvinn från Livsmedelsverket.

Får ni något stöd för ert hållbarhetsarbete?

När vi jobbade med Göteborgs-modellen så sökte vi stöd. Vi fick miljöstimulansmedel från Göteborgs stad, men det drogs tyvärr in när styret ändrades från rödgrön till alliansen.

Hur gör ni för att nå målen om mer ekologiskt i skolköket?

När det gäller det ekologiska så har vi en köksmästare som är väldigt duktig på detta och som tagit fram en lista på basråvaror som finns och som inte är så dyra, vilket vi beslutat att köpa in.

Vi har administratörer som jobbar med kostplaneringssystemet Matilda där vi registrerar allt, och varje månad tar vi fram statistik för alla kök. På APT går vi igenom hur vi ligger till med medarbetarna, tittar på hur det ser ut i det egna och i andras kök, och pratar om hur vi kan justera resultatet. Här pratar vi även om processen med att öka de ekologiska råvarorna.

Hur gör ni för att minska koldioxidpåverkan i skolan?

Vi har en klimatsmart dag varje vecka då maten får ha max 0,5 kg koldioxid per portion i avtryck. Varje vecka servereras en kötträtt, en fiskrätt, två vegetariska och en klimatsmart rätt. Ibland är den klimatsmarta rätten vegetarisk, men den kan även vara av exempelvis kyckling- eller hönsfärs, eller baseras på rester.

Vad skulle du önska dig i framtiden?

Det finns något som heter schemalagda luncher där man har stängda sittningar då man inte får gå ut till en rast. Där hade man kunnat minska svinnet mycket eftersom barnen då stannar kvar och äter. Det hade även minskat risken för mobbing som sker i störst utsträckning på raster. Jag tror på det. Men där är vi tyvärr inte än.

Text: Karin Ericson

Bowl med massvis av grönsaker och vegetariskt protein.

Dela med andra

Läs också…