RISE hjälper dig och dina gäster att välja klimatsmarta måltider

Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en klimatskala för måltider. Syftet är att underlätta förståelsen för vad som är en klimatsmart måltid till lunch eller middag. Vi på Orkla FoodSolutions tycker att detta är kanon, och uppmuntrar restauranger och storhushåll att bli mer transparenta och synkade i denna typ av kommunikation.

2021-08-10

Kock som lägger upp mat, samt inforuta med RISE klimatskala.

Dina kunder och middagsgäster kräver allt större transparens när det gäller råvarornas ursprung, samt vilken påverkan de har på omvärlden. Man vill helt enkelt kunna jämföra olika alternativ när man väljer vad man ska äta till lunch eller middag.

I dagsläget är det många företag i restaurangbranschen som tar hjälp av Forskningsinstitutet RISE för att reda ut hur stor påverkan deras råvaror och mat har på klimatet. Nu har RISE utvecklat en egen skala, som förhoppningsvis ska hjälpa alla dessa verksamheter, att på ett enkelt och gemensamt sätt redovisa för gästerna i hur stor grad deras val på menyn också bidrar till att påverka klimatet. Skalan utgår från behovet att halvera klimatpåverkan till 2030, och sedan minska den ytterligare till en långsiktigt hållbar nivå.

Vi vill göra det lättare att få veta vad olika måltidsval innebär för klimatet. När fler har möjlighet att ta till sig informationen ökar möjligheten till medvetna och klimatsmarta val. – RISE

RISE KLIMATSKALA FÖR MÅLTIDER
Klimatavtrycket mäts i kilogram koldioxidekvivalenter, förkortat kg CO2e, som är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. RISE har också tagit fram en visualisering som kan användas på menyer för att underlätta för konsumenter att göra klimatmedvetna val. Ifyllda stjärnor representerar ett bättre klimatval (låg) och transparanta representerar ett sämre klimatval (hög).

Visualiseringen kan användas både för enskilda måltider, och för att visa ett genomsnitt för exempelvis en hel veckomeny.

GRATIS ATT ANVÄNDA
Klimatskalan och märkningen är kostnadsfri och tänkt att användas av aktörer i Sverige som producerar, säljer, serverar eller konsumerar måltider. Beräkningarna ska göras med hjälp av RISE klimatdatabas för livsmedel. Mer information om klimatskalan finns på ri.se/klimatskala där du också kan få tillgång till grafiskt material.

ANVÄND ORKLA FOODSOLUTIONS KLIMATBERÄKNADE RECEPT
Vi klimatberäknar alla våra recept och redovisar deras klimatavtryck i vår receptbank. Gör så här om du vill använda RISE klimatskala på dina eller dina kunders menyer:

  1. Hämta klimatavtrycket för receptet från receptbanken på vår hemsida, till exempel 0,6 kg CO2e/portion.
  2. Lägg till ett schablonbidrag på 0,1 kg CO2e för dryck och tillbehör, enligt RISE rekommendation.
  3. Klimatavtrycket för exempelmåltiden blir då 0,7 kg CO2e (0,6 + 0,1).
  4. Visualisera på menyn enligt skalan i ovan (materialet för visualisering finns som sagt på RISE hemsida, länk härunder).

Vidare läsning

Next is Now – vår plattform kring framtidens mat.

Fast food-trender och tips.

Restaurang-trender och tips.

Skoltrender och tips.

Vårt hållbarhetsarbete.

Planera din egen klimatsmarta veckomeny.

Läs mer om RISE klimatskala.