Bäst i branschen på hållbarhet – igen

Svenska konsumenter anser för tredje året i rad att Orkla är bäst inom kategorin Consumer Goods Corporation (CGC) på att ta miljöansvar och socialt ansvar.

2019-04-15

Sustainable brand index logo

-Vårt arbete med hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, från innovation till färdig produkt. Engagemanget är högt och arbetet, som utvecklats på ett mycket positivt sätt, har blivit en naturlig del av vår vardag och en av de främsta drivkrafterna för att utveckla verksamheten framåt. Vi är naturligtvis stolta över att för tredje året i rad få motta denna utmärkelsen och ser det som en bekräftelse på att allt det fina arbete som görs i hela verksamheten gör gott idag, och för kommande generationer, säger Orkla i ett gemensamt pressmeddelande.

Sustainable Brand Index är Nordens största undersökning om hållbarhet och har genomförts i Sverige sedan 2011. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av 18 600 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 355 största företag presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.


Läs mer om

Vårt pressutskick

Vårt hållbarhetsarbete