The man of the hour – Carl Eckerdal

Det man brukar kalla för ”The man of the hour”, den som för tillfället är mest centralt placerad i en fråga, blev denna höst tveklöst Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

The man of the hour – Carl Eckerdal

Det man brukar kalla för ”The man of the hour”, den som för tillfället är mest centralt placerad i en fråga, blev denna höst tveklöst Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Se hela intervjun med Carl Eckerdal

Ann Rebenstam intervjuar Carl Eckerdal.
Play Video about Ann Rebenstam intervjuar Carl Eckerdal.

Att ekonomin efter tvärniten med pandemin först tog fart för att sedan stoppas av krig, inflation, energikris och höjda räntor har nog inte undgått någon.

Vi fick en pratstund med Carl Eckerdal, där han fick reda ut en del av de många frågor som foodservice-branschen ställer sig i detta svåra läge.

Förklara varför priserna dragit ifrån som de har gjort under 2022?

Det är ganska komplext och började egentligen redan för tre år sedan när pandemin skapade flaskhalsar vi fortfarande lever med och som gjort att vi inte kan möta efterfrågan på vissa varor. Dessutom har vi haft en klimatkris med både torka och översvämningar som följd, vilket påverkar priset på somliga råvaror.

Sen har vi självklart kriget i Ukraina där framför allt energipriserna påverkat egentligen all tillverkande industri men inte minst livsmedelsindustrin. Förutom klimat, krig och pandemi har vi en väldigt svag svensk krona vilket gör att allt vi köper in till Sverige för att använda i produktion, blir dyrare.

Har vi nått toppen av prisökningarna nu?

Nej, det har vi inte. Vi kommer att se ytterligare ett par kvartal av prishöjningar i framför allt butik, främst som en följd av en svag svensk krona.

Vad är dina tankar infört avtalsrörelsen som nu tar fart?

Jag både tror och hoppas att förhandlingarna landar i acceptabla löneökningar som inte riskerar att bli bensin på brasan och bara ytterligare spä på inflationen. Det riskerar i så fall att Riksbanken måste kyla av ekonomin ännu mer med ökad styrränta som följd.

Vad tror du om varuförsörjningen, vi har ju sett att vissa hyllor gapat tomma i butikerna den senaste tiden?

Det handlar väldigt mycket om klimatet och det får vi nog vänja oss vid även i framtiden: att exempelvis vissa skördar regnar bort eller torkar ut. Vi kommer att kunna mätta oss med kalorier och proteiner men vi kommer nog inte att kunna räkna med att vi alltid kommer att få med oss precis det som är vår “top of mind”-produkt.

Det talas om en ”greedflation” att företag utnyttjar inflationen och höjer sina priser omotiverat mycket, finns det en sådan?

Till att börja med vill jag säga att konkurrensen inom europeisk livsmedelsproduktion är helt bedövande. Vi har 300 000 företag som slåss på den europeiska marknaden och om en enskild aktör höjer priserna omotiverat mycket ger man konkurrenterna utrymme att stjäla marknadsandelar. Jag tror att de flesta företag har en självbevarelsedrift och inte höjer sina priser mer än det de själva har fått i ökade kostnader.

Vad ger du för råd till matställen för tiden som kommer?

Det kommande halvåret kommer att bli oerhört utmanande när alla måste dra åt svångremmen. Jag tror dock att vi fortsatt har ett enormt behov av att träffas och umgås på stan men att man då kommer att söka efter möjligheter att hålla nere utgifterna vid varje tillfälle.

Det gör att man, och det här säger jag ur ett lekmannaperspektiv, kanske ska se över sina menyer så att det finns något för alla plånböcker, för att fortsätta driva trafik. Det kanske ger en lägre intäkt per besök men att man försöker kompensera det genom att locka till sig fler besökare.

Och så kommer vi till 10 000-kronorsfrågan: när börjar det att ljusna igen?

I mångt och mycket handlar det om att öka attraktiviteten, både i själva näringen men även i utbildningarna. Vi är ju engagerade i utbildnings-Sverige inte minst genom att försöka vara med och se över utformningen av inte minst gymnasieutbildningar.

Att vara med i Visita är ett tecken på att man är ett schysst företag med bra villkor och kollektivavtal och ju fler schyssta aktörer det finns desto mer ökar attraktiviteten i branschen.

Dela med andra

Läs också…