Next is Now – Good Morning: Politiska beslut

Klimatförändringar och försämring av folkhälsan är två alarmerande hot vi står inför. Den offentliga måltiden har kommit en bra bit, men det krävs fortsatt hårt arbete. Och inte minst politiska beslut som ger stöd.

Next is Now – Good Morning: Politiska beslut

Klimatförändringar och försämring av folkhälsan är två alarmerande hot vi står inför. Den offentliga måltiden har kommit en bra bit, men det krävs fortsatt hårt arbete. Och inte minst politiska beslut som ger stöd.

Se Next is Now - Good Morning #09 Politiska beslut

Sara och deltagarna på Next is Now - Good Morning.
Play Video about Sara och deltagarna på Next is Now - Good Morning.

Ett nytt och spännande år ligger framför oss, där vi äntligen kan träffas för att kroka arm och smida planer för framtiden. Det är dessutom valår, och vi har massor att göra.

Samtidigt håller vi på att återhämta oss efter två års nedstängning av landet, en tid som varit kostsam både känslomässigt och ekonomiskt. Och nu står vi plötsligt i en verklighet där vi också måste ta hänsyn till en så overklig parameter som krig. Det är onekligen inte helt lätt att navigera bland alla problem som vi står inför.

Under morgonens webinar låg fokuset på att diskutera lösningar på stora frågor såsom klimatförändringarna och den skenande försämringen av folkhälsan.

Äntligen kunde vi ses live efter pandemin, och det var god uppslutning när vi körde vårt första webinar med live-publik från Hotel Clarion Sign i Stockholm. De som hade letat sig dit blev dessutom bjudna på en hållbar frukost från vårt senaste koncept “The Sustainable Conf”.

Varmt välkommen till ett samtal mellan företag, politiker och individer

Sara Westerlin, projektledare för Next is Now på Orkla FoodSolutions, hälsade gästerna och tittarna varmt välkomna till vårt nionde webinar i serien Next is Now – Good Morning. Vid sin sida hade hon Anna Lindelöw Mannheimer, ordförande och initiativtagare till Frisk Mat. Under hösten 2021 inledde vi på Orkla FoodSolutions ett samarbete med Frisk Mat, som en viktig del av i vår vision att vara med och göra skillnad på riktigt. Tillsammans.

Frisk Mat är en ideell förening som arbetar för att alla måltider inom vård, skola och omsorg ska ses som en folkbildningsinsats. Eftersom okunskap är en stor anledning till att vi inte äter på ett sätt som är bra för varken hälsan eller planeten. Därför har man startat detta initiativ, för att hjälpa till att sprida kunskap för alla de som arbetar med den offentliga måltiden.

Anna hoppas också att genom samarbete med företag såsom Orkla, så kan vi tillsammans bidra till samverkan och samtal, både mellan individer såväl som med företag och politiker.

Dagens eminenta gäster var i övrigt Mats Wiking, riksdagsledamot, Marianne Backrud Hagberg, ordförande i Kost & Näring, samt Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm. Tillsammans bjöd de alla på 45 fullspäckade minuter. Där allt från målbilder och ansvarsfördelning, till vikten av styrning och inspel åt politikerna, diskuterades.

Deltagare och panel på scenen under Next is Now - Good Morning.

Vikten av bakgrund och mål i sitt arbete

Sara lyfte fram att alla som var med under denna dag, har en gemensam målbild. Nämligen, att vi behöver agera starkare och öka takten i omställningen för hälsosammare och hållbara måltider.

Katarina inledde med att konstatera att det finns så många olika parametrar att ta hänsyn till idag, vilket gör det svårnavigerat. Såsom biologisk mångfald, giftfria åkrar och vattenanvändning, för att nämna några exempel. I Stockholm är det också många barn som får sitt enda mål mat för dagen i just skolan. Därför är det väldigt viktigt att arbeta med dessa frågor, då det man gör också får stor inverkan.

Genom att föra in detta arbete i stadens budgetstyrning, får man dessutom möjlighet att följa upp arbetet mer strukturerat. Eftersom alla måste mäta och rapportera in att framsteg faktiskt görs.

Mats var enig i dessa resonemang, och menade att det behövs tydligare mål. Det övergripande målet är att ta bort ojämlik hälsa, vilket från politikens håll gäller mer än bara kosten. Men från statens håll måste de skapa tydligare mål som inte är för övergripande, menade han.

Marianne kunde å Kost & Närings vägnar bara hålla med, och hade som drömscenario att det skulle tas fram nationella styrlinjer att hänga upp det här arbetet på. Det är inte lätt att vara kostchef och hålla reda på alla parametrar, samtidigt som maten till sist också måste smaka gott.

Kan Orkla och andra aktörer göra någon skillnad?

I en intervju med Anders Högberg, PhD, Research & Strategic Partnership Manager på Orkla Foods Sverige, ställde Sara frågan om vi på Orkla egentligen kan göra någon skillnad. Anders menade att vi kan göra en enorm skillnad. Detta är dessutom en möjlighet, såväl som ett ansvar, vi har. Genom att vara ett av Nordens och Baltikums största företag, har vi genom våra varumärken och vårt arbete en stor inverkan.

På Saras fråga om vikten av samarbete, gav Anders flera olika scenarios där man kan samarbeta med traditionella samarbetsorganisationer. Dock kan man också lyfta blicken lite och samarbeta med exempelvis hela branschen. Från lantbrukaren till kunderna, och alla däremellan.

Mats menar att Orkla har stor påverkan genom att vara en förebild för andra, när man gör vissa omställningar i sin verksamhet. Marianne lyfte fram att det finns många bra och hälsosamma produkter i sortimentet, men att det är allt material och all hjälp runtomkring från Orkla som verkligen bidrar. Och det faktum att Orkla FoodSolutions kör webinar av denna typ, hjälper också till att skapa debatt och lyfta upp ämnet.

Anders Högberg.

Den offentliga måltidens roll

Anna menade bland annat att de offentliga måltiderna är en enormt viktig samhällsresurs. De offentliga måltiderna står kanske av några få procent av totalen, men har ett symbolvärde som är oslagbart. Både för individens och planetens hälsa.

Det handlar om en stor investering i samhället för stunden, utan också för samhället i stort. Vi kan inte bara förlita oss på att sjukvården håller oss hälsosamma längre fram, vi måste titta på hela skattekronan och jobba mer med prevention. Till att börja med kan vi maxa skattekronorna som spenderas redan. Vi måste lyfta blicken och börja samverka.

I en förinspelad intervju med Elin Röös, matforskare och lärare vid SLU, lyfte hon upp flera viktiga frågor gällande styrmedel för en hållbar matkonsumtion. Bland annat menade Elin att skolmåltiderna bör integreras i den pedagogiska verksamheten. Det finns många som gör det bra redan inom offentlig verksamhet, och dessa bör applåderas. Föräldrar och politiker kan ibland bjuda på motstånd. Men om så är fallet, kan man vara trygg med att detta är en väg vi måste gå.

– Är man inte redan igång, så kontakta andra kommuner som ligger i framkant, avslutade hon.

Elin Röös.

Offentliga måltiden går gärna främst i ledet, men det behövs stöd

Marianne sa att den offentliga måltiden går gärna i bräschen för att driva igenom omställningen, men det behövs stöd. Styrdokumenten för rektorer är ofta otydliga. Både Katarina och Mats menar att det behövs bättre tydlighet och styrmedel, men att det kan vara en svår balansgång. Att skapa tydliga ramar och mål, men samtidigt bibehålla friheten för människorna att uppnå målen på olika sätt.

Där är det viktigt att kommunerna peppar varandra och hjälps åt genom utbyte av kunskap.

Vad behöver politikerna av oss för att kunna agera?

I slutet så vände Sara på frågan, och undrade vad politikerna egentligen behöver av oss andra för att kunna agera? Katarina lyfte då fram flera exempel såsom innovationer, närproducerat och möjlighet att handla varor med “kort datum”. Men även förpackningar anpassade till större kök, klimatberäkning av recept, och bra recept som går att laga i stor skala. Mats fyllde i att kunskapsförmedling är av stor vikt, både bland politiker och hos de som arbetar direkt med måltiderna.

Samverkan är A och O

Anna slog slutligen fast att det viktiga var inte att få fram svaren under sändningen, utan att vi agerar tillsammans. Vi måste hjälpas åt att sprida kunskap, lyfta fram förebilder och stötta de som behöver hjälp att komma vidare.

Vi kunde inte vara mer eniga, och hoppas verkligen att ni hör av er till oss så att vi kan bygga en riktigt ljus och god framtid tillsammans.

Text: Thomas Adolfsson

Fler bilder från dagen

Dela med andra

Läs också…