Porträtt på Hanna Sepp

Hon satte måltidspedagogik på kartan

Grunden för våra levnadsvanor och hur vi äter sätts redan i förskoleåldern, och i den senaste läroplanen från 2019 blev hållbara levnadsvanor en del av läroplanen. Grunden för våra levnadsvanor och hur vi äter sätts redan i förskoleåldern, och i den senaste läroplanen från 2019 blev hållbara levnadsvanor en del av läroplanen. Hanna Sepp är …

Hon satte måltidspedagogik på kartan Read More »